Menú

Altres formes de col·laborar

Donatius puntuals

La Fundació Foto Colectania és un projecte amb una missió d'utilitat pública. Creat per i per a la societat. Sense el suport de la ciutadania no seria possible desenvolupar la nostra missió de difondre la fotografia en l'àmbit social, artístic i educatiu.

Gràcies a les donacions rebudes podem realitzar activitats públiques entorn de la imatge i la fotografia tant a la nostra seu com en altres centres nacionals i internacionals.

En els nostres anys de trajectòria hem realitzat més de 40 exposicions a la seu de Barcelona; 106 exposicions en itinerància nacional i internacional, més de 500 conferències, així com l'edició de tallers infantils i publicacions.

Entre els nostres assoliments destaquen haver-nos convertit en un punt de trobada de gent molt diversa amb comú denominador del seu interès per la fotografia. La nostra proximitat ens ha permès desenvolupar una relació molt personal amb autories de gran rellevància en el panorama de la fotografia espanyola. Destaca el cas del fotògraf Francisco Gómez, la família del qual va dipositar la confiança en la gestió de l'arxiu de l'autor quan ni tan sols s'havia creat l'edifici per albergar la col·lecció. També assenyalem el fet d'haver aconseguit que Joan Colom estès present en països com França, Holanda i Alemanya o ser els primers a portar a Espanya la col·lecció de Martin Z. Margulies.

Les persones físiques podran deduir-se fins a un 75% per donatius de fins a 150 euros i del 30% per a les quantitats restants. Si durant tres o més exercicis s'ha donat igual o superior quantitat a la mateixa entitat, s'aplicarà un 30%.

Aquelles persones que prefereixin donar un suport continuat al projecte de Foto Colectania poden beneficiar-se de tots els avantatges del “Programa amics i socis”.

Donació o adquisició d'obra

La col·lecció de Foto Colectania compta amb més de 4.000 peces i la representació de 80 autors de fotografia espanyola i portuguesa, a més d'un fons de 24.000 negatius del llegat del fotògraf Francisco Gómez. És una de les col·leccions més consolidades del panorama nacional.

La principal característica de la nostra col·lecció és el seu dinamisme. Ha estat present a la Tate Gallery de Londres, a la Fondation Henri Cartier-Bresson de París, al Princeton University Art Museum als Estats Units o al FOAM Photography Museum d'Amsterdam, entre d’altres.

Però segueix sent una col·lecció incompleta. Per això, ens pots donar suport a través de la donació d'obres d'autors representatius de la fotografia espanyola o a través de l'adquisició d’aquestes.
Si ets una persona interessada a donar-nos suport en el desenvolupament de la col·lecció, contacta amb el departament artístic per a assessorament.

Herències i llegats

Un testador/a en el seu testament, a més de nomenar hereu/hereva, és a dir, designar la persona o persones que rebin la generalitat dels béns i drets, també pot deixar béns o drets determinats a una persona, física o jurídica.
Aquests béns poden ser un bé o un dret i han d'atorgar-se obligatòriament mitjançant testament i indicar-ho de forma expressa.


Titular: Fundació Foto Colectania
Banco Santander
IBAN: ES81 0049 1806 9528 1056 9563