Menú

Empreses

Des de la seva creació el 2002, la Fundació Foto Colectania s'ha caracteritzat per ser un model de referència en la gestió cultural. El suport i acompanyament de les empreses ha estat vital per al desenvolupament d'un projecte cultural de qualitat. Les col·laboracions amb el sector empresarial s'han basat en un model de col·laboració específic segons les necessitats de cadascuna de les parts amb la premissa d'establir un clar valor afegit per a les empreses i els seus públics objectius sota un model de valor compartit.

Les modalitats de col·laboració per a persones jurídiques o empreses s'emmarquen en la Llei catalana de fundacions i contemplen:

  1. Donació monetària o en espècie: tindran un règim fiscal de deducció del 35% del donatiu en la quota íntegra de l'Impost de Societats. Si durant tres o més anys, s'ha donat igual o superior quantitat a la mateixa entitat, la deducció serà del 40%.

  2. Conveni de col·laboració: deducció del 100% de l'aportació a la base imposable de l'Impost de Societats i no subjecta a IVA.

  3. Contracte de patrocini publicitari: l'import total de l'aportació serà deduïble de la base impossible de l'Impost de Societats.
    Per a més informació de les possibilitats i els beneficis per donar suport a Foto Colectania a través de la seva empresa, contacti amb el departament de Màrqueting i Comunicació.

Pots trobar la llista d'empreses i entitats col·laboradores fent clic aquí.