Menú
Derivacions. Fotografia a Espanya entre els 50 i els 80
© Cristina García Rodero / Magnum Photos / Contacto

Derivacions. Fotografia a Espanya entre els 50 i els 80

Del 24 de juny al 13 de novembre de 2022

Derivacions proposa una mirada panoràmica sobre tres dècades de fotografia espanyola, prenent com a punts respectius de partida i d'arribada, dos moments de la seva història en la segona meitat del segle XX: per un extrem, el moviment de renovació que pren cos a partir de mitjan anys cinquanta, i per l'altre, la progressiva normalització i institucionalització del mitjà fotogràfic que té lloc al llarg dels vuitanta.

L'eix principal que guia aquesta visió retrospectiva resideix en l'atenció al procés d'articulació del camp fotogràfic i la seva configuració a través de diversos gestos generacionals, territorials, programàtics, funcionals i estètics, així com la reacció a cada moment a les condicions contextuals. Un procés que configura també la progressiva consideració de la fotografia com a pràctica artística autònoma de ple dret, i la culminació del qual a la frontera dels noranta assenyala el límit d'aquesta exposició.

La proposta busca l'equilibri entre el reflex i la representació de les etapes, moviments i posicions que caracteritzen la fotografia espanyola en aquestes tres dècades, i la presència individualitzada dels diferents autors, proposant a partir d'aquí un joc de ressonàncies, diàlegs i correspondències, tant com dissonàncies i bifurcacions, entre estètiques, territoris i períodes.

Tres aspectes guien la selecció dels continguts d'aquesta mostra i estructuren el seu fil narratiu. D'una banda, la diversa relació i actitud que els diferents grups i autors mantenen amb el real, una cosa especialment important tenint en compte les determinants condicions històriques viscudes a Espanya durant aquestes tres dècades. D'altra banda, la tensió que es desenvolupa en la conformació del mitjà al llarg del període entre funció i expressió, utilitat i creació, respecte a la imatge. I, finalment, el destacat paper exercit per determinades revistes que van servir d'aglutinants per al desplegament de nous posicionaments i especialment per a la configuració de decisius impulsos i recanvis generacionals.

Alberto Martín
Comissari