Menú

Colaboradors

Avui, en un escenari marcat per la saturació d'impactes, arribar a públics de qualitat de la mà d'un projecte social i artístic pot marcar la diferència. Cada marca té una missió i una personalitat, i la fotografia té infinites possibilitats d'adaptació a totes elles. Proposem fórmules innovadores en RSE adaptades a les necessitats de cada marca. Oferim una retorn clar i tangible que aposta per l'art i la fotografia de la mà d'una entitat de referència, oferint una gran visibilitat i abast, tan generalista com segmentada.

© de las fotografies: Carlos Spottorno | Cristóbal Hara/VEGAP | Paulo Mendes | Miguel Trillo/VEGAP | Manel Armengol/VEGAP | Miguel Trillo/VEGAP