Menú

Treball

PRÀCTIQUES

La Fundació Foto Colectania ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques de caràcter formatiu no remunerades compatibles amb els estudis, mitjançant convenis de col·laboració amb escoles de fotografia, universitats i centres d'ensenyament superior.

Departament de coordinació d'exposicions i activitats:
Suport a totes les tasques vinculades a l'organització i producció d'exposicions, tant a la seu de la Fundació com en altres centres, suport en el muntatge d'exposicions i itineràncies, suport en l'organització d'activitats relacionades amb les exposicions, i també suport a l'atenció al visitant.

Departament de cambra i col·lecció:
Suport en les diverses tasques de gestió de la col·lecció, incloent tant la conservació preventiva, com la sortida i entrada d'obra per préstecs o exposicions de la col·lecció. També, suport a la gestió de la biblioteca, a través de la catalogació de noves adquisicions, així com atenció al visitant per a consultes.

Perfil:
Estudis i interès en gestió cultural, museologia i, organització de projectes. Es requereix coneixement d'anglès i català. Busquem persones motivades, amb ganes d'adquirir nous coneixements, ben organitzades, amb orientació al detall i al treball en equip.