Menú

Terme d'ús

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Dades personals:
La Fundació informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que inclourà la informació dels Usuaris que, lliure i voluntàriament facilitin les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats en la present pàgina web per als diversos serveis, o fent ús de les adreces de correu electrònic publicades en el mateix.

La comunicació en el present Lloc Web de les seves dades personals comporta el consentiment inequívoc per part de l'Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de la Fundació, que té per finalitat la prestació del servei sol·licitat i l'enviament de comunicacions no comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de les activitats organitzades per la Fundació Foto Colectania, i / o tercers relacionades amb l'art i la cultura.

Tota la informació facilitada per l'Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l'Usuari l'autenticitat de totes les dades proporcionades. La no complementació o la complementació parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que la Fundació no pogués atendre la seva sol·licitud.

La Fundació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l'altra legislació aplicable.

Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la gestió de la nostra relació. En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

Així mateix, la comunicació podrà ser per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de la fundació, i consistirà en informació sobre la seva inscripció a la nostra entitat, així com novetats pròpies d'aquesta, activitats, campanyes o esdeveniments organitzats per la Fundació, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès, totes ells de caràcter gratuït i informatiu i no comercial.

Per rebre comunicacions comercials caldrà que ens doneu el vostre consentiment manifestat de forma expressa.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació, i un cop finalitzada la mateixa, per un màxim de cinc anys.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, es podrà emprar programari que pot desar les mateixes als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'Escut de Privacitat EU – EUA.

Foto Colectania compleix amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si és procedent, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a l'adreça electrònica fotocolectania@fotocolectania.org, indicant en l'assumpte "Baixa" i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més comunicacions de la Fundació, o bé per correu postal a Passeig de Picasso, 14, 08003 Barcelona.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres Drets.

Finalment, informem que la Fundació cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades de l'Usuari quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

Obligacions de l'Usuari

Responsabilitat de l'Usuari:
L'Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui patir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès amb relació a la utilització del Lloc Web en virtut de la legislació vigent.

Compliment de les lleis:
L'Usuari es compromet a accedir i utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei, les "Condicions Generals d'Ús", així com la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no fer servir el Lloc Web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el Lloc Web o drets de tercers.

No Interferència del lloc web:
L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del Lloc Web, material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris fer ús i gaudir del lloc web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent-hi drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vi) l'Usuari no estigui facultat per transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir el lloc web o els servidors connectats al Lloc Web i a obeir els requisits, sistemes i procediments d'aquest; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc web; (iii) no influir en el Lloc web de manera que s'afecti negativament en les transaccions d'altres Usuaris; (iv) no realitzar amenaces o coaccions; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals que puguin ser publicats; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats; (vii) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

Actuació de bona fe:
L'Usuari podrà lliurement consultar la informació publicada, dur a terme reserves, sol·licitar informació, comprar entrades a activitats i exposicions o qualsevol altra actuació que la Fundació permeti a través del Lloc Web, però, en qualsevol d'ells, haurà d'actuar en les condicions publicades en el lloc Web i actuar de bona fe.

Limitació de responsabilitat

Del funcionament i disponibilitat del lloc web:
La Fundació no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert un enllaç. Així mateix, la Fundació no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de la Fundació.

La Fundació utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, la Fundació no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a la Fundació que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, la Fundació fa servir diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, la Fundació no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús de la Web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat. La Fundació es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Dels continguts i la qualitat del servei:
La Fundació no es fa responsable de la falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web. La Fundació tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions d'aquest.

De la utilització:
La Fundació no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest.

Dels enllaços a altres llocs web:
A través d'aquest lloc Web l'Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers.La presència d'aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que puguin oferir-se en el lloc web de destí. L'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d'ús que regeixin en aquests. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.

En cas que la Fundació tingui coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

Termes i condicions de la compra d'entrades a activitats i exposicions:
Totes les entrades comprades a través d'aquest lloc web permeten l'accés a l'activitat per la qual s'ha pagat, estrictament en la data, horari i durada especificats al moment de la compra.
Totes les activitats la venda d'entrades de les quals és gestionada per aquest lloc web són organitzades per la Fundació Foto Colectania.
No s'admeten canvis o devolucions excepte causa de força major justificada. En el cas de no poder acudir a l'activitat per a la qual s'ha comprat una entrada per causa de força major, s'haurà d'enviar una justificació vàlida a info@fotocolectania.org, adjuntant el títol, data i hora de l'activitat per a la qual s'ha comprat una entrada, així com el nom i cognom del comprador/a.
Aforament limitat. Es reserva el dret d'admissió.
Per requisits de conservació, les nostres instal·lacions mantenen una temperatura constant de 21°. És possible que durant la visita convingui portar alguna roba lleugera d'abric.
La Fundació Foto Colectania no es responsabilitza de les tarifes, horaris i altres informacions aplicades en les pàgines web d'altres entitats en les quals es poden adquirir entrades per a les seves exposicions i activitats.
Si el procés d'adquisició d'entrades per via telemàtica es veiés anul·lat, suspès o cancel·lat, si us plau contacti amb els nostres telèfons de suport: +34 93 217 16 26, o bé per correu electrònic a info@fotocolectania.org.

El titular del domini és Fundació Privada Foto Colectania:
C.I.F. G62578505
Seu social: PG PICASSO, NUM. 14, PLANTA BJ, PORTA 1. 08003 BARCELONA - Espanya
Autorització administrativa: Ministeri d'Economia i Hisenda.
Data d'autorització: 03/07/2001
Contacte: info@fotocolectania.org. Telèfon:(+34) 93 217 16 26
Dades registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.554.

Seguretat:
Aquest lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.